Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seraphim

O tajemném původě serafínek vyprávějí prastaré mýty a legendy sahající do období daleko předtím než v Ancarii vznikli říše elfů nebo lidí. Serafínky jsou potomky mystické armády bojových andělů ,kteří na začátku stvoření světa bojovali po boku bohů proti pekelným knížatům ve válkách o nadvládu nad světem živých. Povstali z krve bohyně Sophie ,která padla za obět knížeti temnot Worganarovi. Po vyhnání armády zla se bohové stáhli ze světa živých a jeho ochranu přenechali serafínkám. Pověřili je i ochranou základu světa - srdce Ancarie, které bylo rozděleno na pět elementů - element ohně, vody, vzduchu, země a prázdnoty. Ale serafínky zklamali. Ve své pýše a namyšlenosti zanedbali své povinosti, což se jim stalo osudným. Temní elfové ukradli všech 5 elementů a díky moci jejich kněžky pozabíjeli většinu serafínek. Před vládou temných elfů zachránila krajinu pouze obětavost trpasličích bojovníků. Jen několik málo serafínek přežilo a ty zasvětili svůj život ochraně dobra.

Jednou z nejznámějších Serafínek byla matka zakladatele království Ancarie a jmenovkyně bohyně války Sophia. Ze spárů smrti ji zachránil bojový mág Stradalus, když ji přepadla a přemohla skupina orků. Na dalekém severu, v ledovém údolí, založili společně klášterní pevnost Icecreek Dale, kde poskytli útočiště posledním serafínksým bojovnicím. V tomto čase serafínek stále ubývalo a ani z jejich lásky se nenarodilo děvčátko ,které by zdědilo matčinu sílu danou od bohů. Jejich syn Aarnum, s pomocí armády složené z rytířů, lesních elfů a trpaslíků, vyhnal z centrální části Ancarie orky a temné elfy. Serafínky jej odmítli podpořit a tak je zbavil moci a založil si vlastní království.

 

Počáteční atributy
Síla: 21
Vytrvalost: 19
Obratnost: 24
Fyz. regenerace: 22
Duševní reg.: 19
Charisma: 17

Kronikáři se na dlouhé století odmlčeli o osudu serafínek a zaznamenávali pouze příběhy lidských králů. Až do časů vlády Aarnumova potomka Valoriána, který prožil mládí v serafínské klášterní pevnosti Icecreek Dale. Ten se odvěčil serafínkám, které mu společně s lesními elfkami pohomli zasednout na královský trůn a povýšil je nad světský zákon. Udělil jim postavení paladinů a pověřil bojový serafínský řád sester meče ochranou víry a spravedlnosti v kraji.

Dnes existují v Ancarii 2 druhy serafínských řádů - řád bojových andělů Sester meče a mnišský řád Sester světla. Řád lidí, kteří uctívají prastaré bohy světla. V klášterní pevnosti Icecreek Dale se mladé serafínky Sester meče dodnes učí boji s tradičními zbraněmi a zároveň poznávají i tajemství své nebeské síly. I po mnohých tisíciletí si andělé světla zachovali své vznešené poslání a vrhají se do boje proti nespravedlnosti, neprávu a zlu. I naše serafínka ukončila svůj výcvik v klášterní pevnosti Icecreek Dale a řád ji vyslal jako strážce víry a spravedlnosti do královských služeb. Našla útočiště v chrámu mnišského řádu v Bellevue v okolí ,kde se rozšířili nepokoje. Novicka Leandra ji prosí aby ochránila mnišky před říčními piráty.

Z osobního denníku:
Roky výuky s mými sestrami meče v klášterní pevnosti Icecreek Dale se mi zdají být tak vzdálené. Dnes koluje v mých žilách vznešená síla ,která mi jednoho dne umožní povolat z nebes "požehnání od bohů" ve formě hromu a blesku. Právě jsem přišla do chrámu v Bellevue ,kde mi novicky řádu serafínek poskytli útočiště, když je tato oblast nebezpečná. Bandy loupežníků potulujících se po nocích nejsou v těchto dnech ničím vyjmečným. Měla by jsem si promluvit s novickou Leandrou
Darebáci, loupežníci, násilníci a zloději bez hanby a slitování přistály u břehu řeky severně od opatství. Nemají v úmyslu nic dobrého, tito lotři chtějí hodovat nad těly sester světla! Právem mého meče jim udělím lekci, kterou nezapomenou a ochráním mladé novicky!
Velitel Romata, věrný služebník krále Aarnuma, pro mě poslal, když jsem bojovala s říčními piráty . Hned se k němu vypravím protože řád serafínek slouží království jako ochránce víry a spravedlnosti.