Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mytologie Ancarie

I. Stvoření světa
Na počátku byl chaos! Svět ležel v temnotách, strachu a hrůze! Ale bohové povstaly ze stínů hrůz a smetli démony temnot. Vykázali je do dimenze zla a přinesli světlo a řád tam kde se rozprostíralo pouhé nicotno. Démoni byli rozlíceni z bohů a počali v hledání cest do plání jež bohové počali tvořit. Život kvetl v tisíci světech kde bohové zaseli své sémě ale brzy poté smrt strávila všechny tyto plody v okamžiku kdy démoni z podsvětí uspěli v prolomení božských hranic. Proto bohové s pomocí vlastní krve stvořili srdce Ancarie pro spojení všech žijících věcí a izolovaní jich od ostatních plání. Oheň, země, voda, vzduch a vesmír samotný vtekl do tohoto kamene světa, základu vší existence. Démoni se v záchvatu zuřivosti pokoušeli tohoto kamene zmocnit ale cesty vedoucí do světa smrtelných byly uzavřeny. Přesto jim to nezamezilo v rozprostření nedůvěry, chudoby, hladu a různých nákaz mezi stvořeními bohů a naplnili srdce smrtelníků touhou po válce, ničení a touze po absolutní moci...

II. Armáda serafů
Poté vládci démonů uvrhli božské stvoření do vše stravujícího chaosu a kouzelníci temnot se naučili jak za pomoci krve nevinných odemknout brány pekla. Zplozenci pekla se v hordách potulovali po celé zemi. V bitvách trvajících celé věky byli bohové pod neustálým tlakem ze stran pekla a hrozilo že srdce Ancarie upadne do rukou pánů démonů. Ve chvílích kdy se Worganar radoval z přicházejícího úspěchu věříc že již brzo bude srdce Acarie v jeho rukou se z krve Sophji počali rodit noví válečníci: Serafové. Serafové využili svých božských sil k zničení Worganara a jeho následovníků a zahnali tak démony zpět do pekel odkud vzešli. Poté jakmile mír opětně zavládl byli serafové pověření ochranou zlatého srdce. Rozbili ho na pět kusů a schovaly na nejodlehlejších místech království. Serafové však po čase díky své božské moci a převaze v boji začali být arogantními a domýšlivými. V jejich lhostejnosti a povznesených náladách zanedbali ochranu pěti elementů což zapříčinilo jejich nalezení a ukradení temným po moci toužícím plemenem elfů, temnými elfy....

III. Serafové nynějších dob
Elfové nejhrdější ze všech božích stvoření bojovali proti jejich po moci toužících bratrům a sestrám temnot. Nicméně temní elfové nyní vlastnící magické elementy použili krev, oheň a nemoci k překonání této vznešené rasy. Již naposled bohové použili svých armád serafů k zastavení zabíjení. Avšak posíleni magií elementů která nyní volně tekla skrze Ancarii se kněžím matriarchátu temných elfů povedlo smést obří armády serafů a jen málo z nich přežilo. Záchrana smrtelníků přišla ve formě trpaslíků z Gnarlingenu kteří později zbudovali pevnost Gnaristat. Ozbrojeni svými sekerami se tito hrdí bojovníci vrhli na pozice temných elfů a zahnali je zpět. Během těchto bitev byly zbývající tři elementy získány a vzaty do bezpečí. Serafové bez armády a jen s několika opatrovníky světla kteří se navrátili ke svému božskému původu se věnovali obraně dobra....

IV. Království Arana
Jeden tisíc let poté: Sophia, královští kněží a ochránci klášterů serafů ponechávají klášter v Icecreek Dale jejímu sinovi Aarnovi I. Divoký a impulzivní muž který vyrostl v zemi orků a temných elfů touží po míru. Serafové oslabení ve svém počtu a síle mu odmítli pomoci. Aaren byl nucen uprchnout do lesní pevnosti Tyr-Fasul v zemi Elfů kde se mu povedlo sestavit armádu z vojáků a potulných rytířů. Aaren zbavil královskou kněžku jejích sil a s pomocí jeho vojáků a trpaslíků z Gnarlstatu shromáždil silnou armádu s kterou dobil hrad Mhurag-Nar v zemi temných elfů. Aaren přejmenoval hrad na Braverock a ujal se vlády nad jeho malým královstvím kde popíral jakoukoli autoritu Serafů. Později sin Aarna rozšířil sféru vlivu království za pomoci vlády ocelové pěsti kdy rytíři, rváči a skupiny zločinců lovili a zabíjeli orky, ogry a temné elfy.

V. Moře krve
Morgas druhý sin Aarna I se ukázal být zvláště krutým a rozšířil pronásledování na čarodějky, černokněžníky a kouzelníky stejně jako na cestující básníky a další kočující lid. Mezi hradem Braverock a opevněnými kláštery zbudoval pevnost Thundercliff (hromový útes) která byla brzo znána jen jako Crow Cliff (útes vran). Bylo tomu tak kvůli tisíci vran a havranů kteří hodovali na tělech houpajících se na šibenicích po celé délce ulic začínajících již od Margadavoho trůnu. Mezitím temní elfové snovali svoji krutou pomstu. Použitím jedu a zrady pronikli ze severu přes katakomby trpasličí pevnosti Gnarlstat a vyhubili tak populaci trpaslíků. Ani jediný trpaslík, muž, žena či dítě nepřežili masakr. Zabarikádovaní v pevnosti postavili temní elfové pevnost Zhurag-Nar přímo v ruinách Gnarlstatu a odtud poté dominovali severovýchodním pláním Ancarie.

VI. Pouštní pustina
Orkové kteří obývali všechny pláně Ancarie byli zahnáni na jih a východ. Zatímco byli zotročováni či zabíjeni temnými elfy na východě tak královští vojáci vytlačili zbytky orků do pustiny Khorad-Nur na jihu kde poté byli nuceni vyrovnat se s ubohou existencí v tamějších místech. Nicméně orkové se těmito podmínkami zocelili a vytvořili bojové kulty které svojí brutální sílou počali převažovat i v tak nehostinných podmínkách. Narozdíl do království počal prosakovat způsob vytříbeného chování a zvyky šlechty. Orkové se brzy naučili jak přežít v pustině a začali produkovat brnění a zbraně z kováren ve vesnicích a horských osídleních. Ve stoletích která následovala byl jih království pod neustálými nájezdy orků jejíchž vzrůstající síla přitahovala i jiné hrabivé kreatury. Ogři, Goblini a Trolové se ochotně přidali k orčím vojákům.

VII. Války následovníků
Za vlády Vladimíra VI bylo království ohroženo rozpadem. Šlechtické domy DeModreje (přímí potomci Morgasta I), Oblidona na východě a Mascarela na jihozápadě soutěží o právo na trůn a rozdělení království na oddělená soběstačná knížectví jejichž poslušnost se vztahuje jen na krále. V rodině Vladimíra DeModreje našli temní elfové ochotné spojence a spolu rozprostřeli stín intrik a atentátů po celém království během něhož domy Oblividona, Ransenmara a Wiedenfelda spolu s ostatními byly zničeny. Přesto Vladimírova hrůzovláda pokračovala dále. Pronásledování mágů není na knížectví DeModreje nijak omezené. Jsou štváni přes celé království jako zrádci. Po intervenci baronky Magdaleny Mascarelové Vladimír zastavil pronásledování spolu s popravami a vykázal černokněžníky do nejodlehlejších oblastí tmavých pustin na východě. Zde jsou donuceni vyrovnat se s nebezpečnou a ubohou existencí. Pro zaplacení tohoto aktu milosrdnosti si Magdalena musela vzít Vladimírovo syna Alexora který brzy svoji nevěstu zabil ve chvíli pominutí mysli.

VIII. Krvavá nadvláda
Princ Valorian přímý potomek Aarna I byl vypuzen Alexorem I a vyrůstá v opevněném klášteru Icecreek Dale. Při jedné projížďce se mu povedlo zachránit mluvčího Tyr-hadarských elfů ze spárů DeModrejské skupiny vojáků. Během této příhody téměř přišel o život a jen díky léčivým silám Elfů kteří ho ošetřili v Lebensbaumu přežil. Jeho odvaha zapůsobila na Laralasu která se do něj zamilovala. Valorian rozpoznal v elfech mocné spojence. S jejich pomocí a pomocí Serafů z Icecreek Dale uspěl v sesazení krále Alexora z trůnu v bitvě u Faeries Crossing a zmocnil se tak koruny která mu po právu náležela.Valorian I ukončil krutovládu a osvobodil nevolníky. Kouzelníci se mohli navrátit do království a sám král si vyžádal jejich služeb. Serafové převzali status paladinů jako součást tohoto obnovení a už nikdy se nebudou zpovídat soudní jurisdikci. Valorian si nemohl vzít Larasu a proto pro udržení míru se oženil s Alexorovo neteří Moridiou DeModrey.

IX. Přetrvávající mír
Valorianův vnuk Aaren X je nyní králem a jeho síla je postavena na ustanoveném systému obchodu a daní které rozšířil do všech konců království. Elfové z Tyr-Hadaru posílají své hraničáře na pomoc královským stopařům zatímco serafové zabezpečují trvající mír a vykonávají spravedlnost na prohřešencích. Vztahy s domem DeModrejů jsou posíleny novým spojenectvím. Vladimír DeModrey je nyní Aarnův nejvyšší polní maršál a ochránce království. Velí těm nejmocnějším a nejvycvičenějším jednotkám. Mladý baron DeModrey úspěšně chrání království za pomoci zesílení autority krále ve městě Bravewall. Nicméně to také znamená že ekonomicky méně významná města jako Gloomoor, Highmarsh a Moorbook jsou nadále izolovány od ochrany království. Aarnův syn princ Valor aktuálně bojuje na jihu království proti problémovým orkům. Mladý princ si ještě nevybral nevěstu ale slečny Druusa DeModrey a Varia z Hedgetonu jsou mezi těmi nejkrásnějšími a žádoucími ženami království.